Diviacka Nov Ves

Nájomné byty

Žiadosť o nájomné byty

2011-02-08 11:47:45


Záujemci o nájomné byty v Obci Diviacka Nová Ves si môžu stiahnuť tlačivo žiadosti o nájomné byty a ďalšie informácie o nájomných bytoch, ktoré sú v prílohách.

príloha: Dodatok 1-2011 k VZN

príloha: VZN 1-2008 - byty
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara