Diviacka Nová Ves

Materská škola


Karneval 2012.


 

img

KARNEVAL V  MATERSKEJ ŠKOLE

 

Šepká šašo šu, šu, šu, kamarátke do ušú.
Budeme mať karneval, budem všetkých masiek kráľ !

Pozor, pozor, práve dnes, začína sa veľký ples. Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval.

Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec. Kde je Janko a kde Katka, moja dobrá kamarátka?

Ukrytí sú všetci známi, každý chce byť nepoznaný. Už sú všetky masky v kruhu a takto sa predstavujú.

 

Február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov. Tak tomu bolo  aj v našej  materskej škole.

17. februára 2012 konečne nastal deň dlho očakávaného fašiangového karnevalu, ktorý každoročne organizujeme v jedálni ZŠ. Veľká miestnosť sa rozjasnila farebnými girlandami a balónmi.  Nedočkavé deti - akoby šibnutím čarovného prútika sa zmenili na princezné, tanečnice, čarodejnice, víly, vodníka, indiána, zbojníka s vrkočmi v  krásnom slovenskom kroji, Batmanov, zvieratka a iné rozprávkové bytosti. Aj včielka Mája bola veľmi milá, ako tá ozajstná z rozprávky. Námahu rodičov pri chystaní masiek určite vynahradila radosť v detských očiach. Okrem promenády v maskách sa naše deti predstavili prítomným hosťom – ktorými boli samozrejme rodičia , súrodenci, ale aj starká, či teta, - ľudovými hrami, básňami,  piesňami, zahrali a zaspievali si. Zahanbiť sa nedali ani rodičia a zapájali sa do tanca a súťaží. Spolu so svojimi deťmi prekonávali prekážky, kde si precvičili svoju šikovnosť. Za víťazstvo dostali sladkú odmenu. Nálada bola výborná, čoho dôkazom boli veselé iskričky v očiach detí a úsmev na tvári všetkých prítomných. Deti sa v maskách hrali, tancovali spolu s rodičmi a zabávali sa. Pre všetkých prítomných hostí a deti bola pripravená karnevalová hostina v podobe ovocných mís a sladkých koláčikov, ktoré im s láskou upiekli mamičky. Za odmenu každý účastník karnevalu dostal malý darček.

Karnevalová zábava nemala konca kraja. Avšak na jej konci sme neboli  smutní, lebo čas rýchlo plynie a o rok sa zabavíme zas.

Každoročne sa snažíme aj takouto formou upevňovať vzťahy medzi rodičmi, deťmi a materskou školou. Tento karneval sa nám vydaril, o čom svedčia aj reakcie rodičov  a verím, že na tento skvelý deň budeme ešte dlho spomínať.

Na záver chcem v mene kolektívu MŠ Diviacka Nová Ves poďakovať všetkým rodičom za ich tvorivosť a nápaditosť pri zhotovovaní, či zabezpečovaní karnevalových kostýmov.

Tak dovidenia o rok, už sa teraz všetci tešíme!

 

Foto: Jana Hagarová

Pozrite si fotografie z tohoto veselého podujatia v MŠ.Mikuláš 2011


img

Mikuláš v materskej škole.

K predvianočným zvyklostiam neodmysliteľne patrí príchod Mikuláša spojený s rozsvietením vianočného stromčeka a rozdávaním rôznych dobrôt hlavne tým najmenším. Aj tento rok sa na príchod  Mikuláša tešili všetky deti z našej materskej školy. Predstavili sa mu peknými piesňami, básňami, ľudovými hrami. Naladení predvianočnou atmosférou v očakávaní najkrajších sviatkov Vianoc staršie deti predstúpili pre Mikuláša s folklórnou scénkou „Betlehemská noc“, kedy pastieri prišli k maštaľke a odovzdali Ježiškovi dary. Nezastupiteľnú úlohu v scénke mali aj traja králi, anjeličkovia a ovečky. Mikuláš ich odmenil veľkým potleskom a rozdal im darčeky. Blížiace sa Vianoce prebudili v nás tú známu vianočnú eufóriu, keď sa všetci snažíme byť k sebe o čosi lepší, milší a láskavejší a tak nech nám to svetielko, ktoré nám v srdiečkach rozsvietili naše deti vydrží aj po celý budúci rok.

 

Foto: Jana Hagarová

Pozrite si fotografie z tohoto pekného programu.
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara