Diviacka Nová Ves

Mapa stránkyObec
 • O obci - kronika obce
 • História
 • Obecné symboly
 • Aktuality
 • Fotogaléria
 • Pamiatky
 • Mapa obce a okolia
 • Program rozvoja


 • Samospráva
 • Obecný úrad
 • Úradné hodiny
 • Starosta
 • Zástupca starostu
 • Obecné zastupiteľstvo
 • Civilná ochrana
 • Zmluvy
  1. Nájom hrobových miest , Virtuálny cintorín (link)
  2. Prenájom bytov
  3. Ďaľšie zmluvy
  4. Kúpno-predajné zmluvy
 • Uznesenia OZ
  1. Rok 2015
  2. Rok 2014
  3. Rok 2013
  4. Rok 2012
  5. Rok 2011
  6. Rok 2010
  7. Predchádzajúce
 • Zápisnice OZ
  1. Rok 2015
  2. Rok 2014
  3. Rok 2013
  4. Rok 2012
  5. Rok 2011
  6. Rok 2010
  7. Predchádzajúce
 • VZN
  1. Rok 2015
  2. Rok 2014
  3. Rok 2013
  4. Rok 2012
  5. Rok 2011
  6. Rok 2010
  7. Predošlé
 • Dokumenty, vyhlášky
 • Tlačivá
 • Komisie
 • Hlavný kontrolór obce
 • Rozpočet obce
 • Spoločný obecný úrad
 • Odpadové hospodárstvo
  1. Značky obalov
  2. Separovanie odpadu
  3. Kalendár zberu odpadov v obci
  4. Prehľad odpadového hospodárstva
  5. Recyklačný fond
  6. Odpady - všeobecné informácie
  7. Druhy odpadov
  8. Program odpadového hospodárstva
 • Nájomné byty
 • Územný plán obce


 • Obecné noviny

  Povinné zverejňovanie
 • Zmluvy
  1. Nájom hrobových miest
   1. Rok 2015
   2. Rok 2014
   3. Rok 2013
   4. Rok 2012
   5. Rok 2011
  2. Prenájom bytov
  3. Ďaľšie zmluvy
   1. Rok 2015
   2. Rok 2014
   3. Rok 2013
   4. Predošlé
  4. Kúpno-predajné zmluvy
 • Faktúry
  1. Rok 2014
  2. Rok 2014
  3. Rok 2013
  4. Rok 2012
  5. Rok 2011
  6. Rok 2010
  7. Predošlé
 • Objednávky


 • Povinné obstarávanie

  Kultúra
 • Kultúrne podujatia
  1. Rok 2014
  2. Rok 2014
  3. Rok 2013
  4. Rok 2012
  5. Rok 2011
  6. Rok 2010
  7. Predchádzajúce
 • Novejsanka
 • Veritas
 • Dychová hudba - Novejsanka
 • Obecná knižnica


 • Šport
 • TJ Družstevník


 • Školstvo
 • Základná škola
 • Materská škola
 • Školský úrad


 • Organizácie
 • ZO SZCH
 • ZO SZZP
 • OZ Kabianka
 • Obv.org. SRZ
 • ZO SZPB
 • ZO SZZ
 • Hasičský zbor
 • OZ Kreativ Štúdio


 • Farský úrad

  Podnikanie
 • Firmy

 • Turistika

  Voľby v obci

  rozmiestnenie kamier v obci

  Kalendár Kalendár

  slovensko.sk otvorí sa v novom okne

  Telefón Dôlezité čísla

  Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
  150
  155
  158

  Navsteva lekara