Diviacka Nová Ves

OZ Kreativ ŠtúdioObčianske združenie KREATIV ŠTÚDIO sa zameriava sa na rozvoj kreativity a tvorivého vnímania sveta.

Poslanie:

* podpora kreativity a tvorivého myslenia
* šírenie kultúry, umenia, vzdelanosti a pozitívnych ľudských hodnôt
* podpora rozvoja osobnosti a zdravého životného štýlu.

Činnosť:

* uskutočňovanie vzdelávacích, konzultačných a publikačných činností podporujúcich    tvorivosť

* organizovanie kultúrnych a  spoločenských akcií umožňujúcich prezentáciu výtvarných, hudobných, tanečných, dramatických, literárnych a iných foriem umenia

* realizácia voľno-časových aktivít zameraných na rozvoj kreativity detí, mládeže, dospelých a seniorov

* organizovanie vzdelávacích, prezentačných a športových podujatí so zameraním na zdravý životný štýl a na rozvoj osobnosti

* združovanie, podpora a rozvoj umeleckých talentov

* realizácia projektov na zlepšenie kvality života detí, mládeže, seniorov a znevýhodnených skupín


Predsedníčka OZ : Ing. Miriam Dadíková

Podpredsedníčka OZ : Janka Bližniaková

 

Aktivity OZ Kreatív štúdia sú zverejnené na :

http://kreativstudio.sk/Správa o činnosti za rok 2016

Správa o činnosti za rok 2015

Správa o činnosti za rok 2014 

 

 
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara