Diviacka Nová Ves

Investičné akcieRok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011


Investičné akcie v roku 2018:


- Dobudovanie kamerového systému v obci Diviacka Nová Ves vo výške 13 066,80 €

- Spevnené plochy za obecným úradom v Diviackej Novej Vsi vo výške 60 499,85 €

 
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara