Diviacka Nová Ves

Investičné akcieRok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011


Investičné akcie v roku 2017


Investičné akcie v roku 2017 v obci Diviacka Nová Ves:


- Rekonštrukcia miestneho rozhlasu - časť Vrbany vo výške 7 230,12


- Priekopový mulčovač vo výške 3 350,- €

mulcovac


- Oprava sociálnych zariadení v materskej škole vo výške 38 942,38 €

ms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 v obci Diviacka Nová Ves, časť chodník a nástupište v smere jazdy Nitrianske Rudno vo výške 27 701,54 €

chodnik nastupiste


- Realizácia líniového odvodňovacieho žľabu miestnej komunikácie so zaústením do vodného toku Vrbany vo výške 5 746,81 €


- Spevnené plochy pri pekárni ALF vo výške 5 310,16 €


- Odvodnenie komunikácii vo Vrbanoch - otvorený žľab vo výške 4 624,72 €

 
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara