Diviacka Nová Ves

Investičné akcieRok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011


Investičné akcie v roku 2016


Investičné akcie v roku 2016 v obci Diviacka Nová Ves:

- Úprava povrchov vestibulu  a zasadačky KD v celkovej výške 22.273,62

- Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v tribúne na ihrisku v celkovej výške 35.456,-€

- Pripojovací plynovod STL D32 pre materskú školu v celkovej výške 2.197,52 €

- Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 pri hornej autobusovej zastávke v celkovej výške 34.892,40 €

- Bezpečnostné zábradlie na lávku a vybudovanie novej lávky s bezpečnostným zábradlím pri hornej autobusovej zastávke v celkovej výške 11.430 €

- Vybudovanie novej lávky a chodníkov v časti obce Vrbany v celkovej výške 3.472,76 €

- Rekonštrukcia a modernizácia kotolne MŠ v celkovej výške 14.764,16 €

 

Fotogalérie:

kd

Úprava povrchov vestibulu a zasadačky KD

 

foto

Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v tribúne na ihrisku

 

foto

Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste, vybudovanie novej lávky a bezpečnostné zábradlia pri hornej autobusovej zastávke

 

lavka

Vybudovanie novej lávky a chodníkov v časti obce Vrbany

 

kotolnams

Rekonštrukcia a modernizácia kotolne materskej školy
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara