Diviacka Nová Ves

Investičné akcieRok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011


Investičné akcie v roku 2015: - vykurovanie v tribúne, rozšírenie verej. osvetlenia, kamerový systém, oplotenie ZŠ, priechod pre chodcov so zábradlím


Investičné akcie v roku 2015 v obci Diviacka Nová Ves:

- rekonštrukcia vykurovacieho systému v tribúne TJ Družstevník Div. Nová Ves v hodnote 4.950,61 €

- vybudovanie chýbajúceho oplotenia areálu základnej školy v hodnote 11.898,- €

- vybudovanie kamerového systému (10 ks kamier) v okolí obecného úradu, pri rímskokatolíckom kostole a na oboch cintorínoch v hodnote 10.012,80 €

- rozšírenie verejného osvetlenia pri základnej škole a v časti obce Vrbany pri cintoríne v  hodnote 9.666,-€

- vybudovanie priechodu pre chodcov pri základnej škole v hodnote 32.254,86 €

- osadenie bezpečnostného zábradlia na priechode pre chodcov pri základnej škole v  hodnote 4.533,60 €

- vybudovanie kamerového systému v obci v hodnote 35.787,60 €

- rekonštrukcia verejného osvetlenia obce v hodnote 130.686,41 €

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Diviacka Nová Ves

lampy

info

Fotogaléria projektu

eu

kamery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotogaléria - kamery rozmiestnené v obci

prechod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotogaléria - priechod pre chodcov pri ZŠ

 

foto

fotogaléria - vybudovanie chýbajúceho oplotenia areálu základnej školy
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara