Diviacka Nová Ves

Investičné akcieRok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011


Investičné akcie v roku 2013: - materská škola, kultúrny dom, Dom smútku, ČOV


V roku 2013 sa vymenili okná na budove MŠ a vymaľovali priestory, vymenili sa  okná a dvere na budove KD, opravili sa vnútorné priestory sály KD + rekonštrukcia elektroinštalácie, zrekonštruovala sa budova Domu smútku na cintoríne, budovanie ďalšej etapy ČOV. Celkovo bolo preinvestovaných cca 182.000,- € prostriedkov z toho 70.000,- € iniciatívou a činnosťou hlavne starostu obce s podporou poslancov a hlavného kontrolóra obce.

foto

Fotogaléria

 

foto

Fotogaléria

 

foto

Fotogaléria

 


foto

foto

rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara