Diviacka Nová Ves

Investičné akcieRok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011


Investičná akcia v roku 2011: - výstavba 2 bytových domov - 24 bytových jednotiek


Obec získala na výstavbu bytoviek nenávratnú dotáciu z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, tiež úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a použili sa aj vlastné zdroje. Celkovo sa investícia vyšplhala na sumu 1194582,10 €, z toho 364 720 € tvorí nenávratná dotácia, 895 936, 85 € je úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania a 187 209, 13 € sú vlastné úverové zdroje.

foto

Fotogaléria
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara