Diviacka Nov Ves

Povinné zverejňovanie faktúrRok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011


Faktúry rok 2016 od č. 338 - 344


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
338 31.12.2016 03.01.2017

Agrospol PPD Diviaky nad Nitricou

IČO: 00201189
Vývoz VKO odpadu - 12/2016
210,- FA
339 31.12.2016 03.01.2017

Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice č. 193

IČO: 46179801

Plastové vrecia žlté
57,41
fa
340
31.12.2016 13.01.2017

Vepos, s.r.o., Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Uloženie odpadu - 12/2016
1.127,79
fa
341 31.12.2016 13.01.2017

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Telefónne hovory- 12/2016
41,15
fa
342
31.12.2016 13.01.2017

JUDr. Milan Sobota, Hlavná 659, Nitr. Rudno

IČO: 00622273

Poskytnutie právnych služieb
114,40
fa
343
31.12.2016 13.01.2017

Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou č. 167

IČO: 00318060

Vývoz komunál. odpadu - 12/2016
300,-
fa
344
31.12.2016 13.01.2017

Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o., ul. Víťazstva 791/41, Koš

IČO: 36332526

Odber výkopovej zeminy na skládku
100,80
fa


Faktúry rok 2016 od č. 330 - 337


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
330 28.12.2016 28.12.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36644030

Spotreba vody od 30.9. - 20.12.2016 - obchod vo Vrbanoch
5,62 FA
331 28.12.2016 28.12.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36644030

Spotreba vody od 30.9. - 20.12.2016 - ihrisko
23,87
fa
332
28.12.2016 28.12.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36644030

Spotreba vody od 30.9. - 20.12.2016 - MŠ
75,82
fa
333 28.12.2016 28.12.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36644030

Spotreba vody od 30.9. - 20.12.2016 - ZŠ
744,12
fa
334
28.12.2016 28.12.2016

Guľka Jaroslav, Div. Nová Ves č. 534

IČO: 41416601

Úprava web stránky + správa PC (august-december 2016) 80,-
fa
335
28.12.2016 28.12.2016

Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava

IČO: 35810734

Servisné služby + podpora - 12/2016
92,40
fa
336
31.12.2016 31.12.2016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8,Bratislava

IČO: 35697270

Telefónne hovory
64,24
fa
337 31.12.2016 31.12.2016

Zásah 7, s.r.o., Jesenského 33, Bojnice

IČO: 36321885

Ochrana majetku obce monitorovaním - 12/2016
21,61 fa


Faktúry rok 2016 od č. 322 - 329


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
322 28.12.2016 28.12.2016

Benet, s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky

IČO: 36299219

Správa majetku obce - bytovky - 12/2016
129,60
FA
323 28.12.2016 28.12.2016

VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava

IČO: 35683813

Stravné lístky
54,84
fa
324
28.12.2016 28.12.2016

Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou č. 167

IČO: 318060

Vývoz komunálneho odpad
300,-
fa
325 28.12.2016 28.12.2016

Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

Inzercia - vianočné prianie
46,80
fa
326
28.12.2016 28.12.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36644030

Spotreba vody od 30.9. - 20.12.2016 - cintorín DNV
14,04
fa
327
28.12.2016 28.12.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36644030
Spotreba vody od 30.9. - 20.12.2016 - klub dôchodcov
11,23
fa
328
28.12.2016 28.12.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36644030
Spotreba vody od 30.9. - 20.12.2016 - OcÚ + KD
28,08
fa
329 28.12.2016 28.12.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36644030
Spotreba vody od 30.9. - 20.12.2016 - cintorín vo Vrbanoch
1,40
fa


Faktúry rok 2016 od č. 314 - 321


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
314 13.12.2016 21.12.2016

Sláviková Jana - LUXSTAES, Okružná 143/36, Málinec

IČO: 48279501

Vianočná výzdoba

117,- FA
315 14.12.2016 21.12.2016

Ivan Kováčik - KOVIN, Uhlištná 255/13, Čereňany

IČO: 41851277

Oprava a montáž vianočnej výzdoby
362,25 fa
316
16.12.2016 21.12.2016

Zásah 7, s.r.o., Jesenského 33, Bojnice

IČO: 36321885

Servisné služby
35,96 fa
317 19.12.2016 21.12.2016

Kováčik s.r.o., Livina č. 41

IČO: 34108629

Kontrola, oprava a predaj hasiaceho prístroja 156,20 fa
318
19.12.2016 21.12.2016

Dagmar Repová, Diviacka Nová Ves č. 350

IČO: 43836062

Čistenie koryta vodného toku v k.ú. Div. Nová Ves 270,- fa
319
27.12.2016 28.12.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Telefónne hovory 30,49 fa
320
27.12.2016 28.12.2016

Peter Dadík DAP, Div. Nová Ves č. 267

IČO: 33976431

Stolík pod techniku miestneho rozhlasu + hobľovanie dosiel na lavičku 128,40 fa
321 28.12.2016 28.12.2016

PROCOM AG, s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava

IČO: 44935153

Agrochemikálie 209,16 fa


Faktúry rok 2016 od č. 306 - 313


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
306 07.12.2016 21.12.2016

RVC Nitra, F. Mojtu 18, Nitra

IČO: 34006656

Členský poplatok na rok 2017

220,- FA
307 07.12.2016 21.12.2016

 

IČO:36403008

Záloha na odber elektrickej energie  - 12/2016 1.077,- fa
308
08.12.2016 21.12.2016

Agrospol PPD Diviaky nad Nitricou

IČO: 00201189

Odvoz odpadu z obce 348,- fa
309 08.12.2016 21.12.2016

BP - COM, s.r.o., Div. Nová Ves č. 569

IČO: 47402300

Poskytnutie služieb v oblasti BOZP a ochr. pred požiarmi 53.- fa
310
08.12.2016 21.12.2016

Vepos, s.r.o., Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Uloženie odpadu na skládke - 11/2016 1.226,24 fa
311
08.12.2016 21.12.2016

Zdenka Kaňová - KANAS, Máčov 333, Divaky nad Nitr.

IČO: 35384271

Pneumatiky 156,- fa
312
09.12.2016 21.12.2016

EUROMONT - Radovan Grolmus, Vajanského 8, Prievidza

IČO: 40833135

Rozhlasová ústredňa, zosilňovač, stolový mikrofón 1.191,- fa
313 13.12.2016 21.12.2016

Vladimír Bačík, J. Bottu 465/8, Nitr. Rudno

IČO: 40423930

Výroba stojanov na stromy + oprava závesenia na bráne na cintoríne vo Vrbanoch 465,- fa


Faktúry rok 2016 od č. 298 - 305


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
298 05.12.2016 14.12.2016

Zásah 7, s.r.o., Jesenského 33, Bojnice

IČO: 36321885

Ochrana majetku obce monitorovaním 11/2016

21,61
FA
299 05.12.2016 14.12.2016

JUDr. Milan Sobota, Hlavná 659, Nitr. Rudno

IČO: 00622273

Poskytnutie právnych služieb
185,90 fa
300
05.12.2016 14.12.2016

Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice č. 193

IČO: 46179801

Plastové vrecia žlté 57,41 fa
301 05.12.2016 14.12.2016

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Dodávka zemného plynu - 12/2016 702,- fa
302
05.12.2016 14.12.2016

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava

IČO: 35709332

Poistenie majetku obce - 1.Q/2017 284,- fa
303
05.12.2016 15.12.2016

ZMOS, Bezručova 9, Bratislava

IČO: 00584614

Členský príspevok na rok 2017 291,06 fa
304
05.12.2016 21.12.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Telefónne hovory 11/2016 87,89 fa
305 06.12.2016 21.12.2016

Benet s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky

IČO: 36299219

Správa majetku obce - bytovky - 11/2016 129,60 fa


Faktúry rok 2016 od č. 290 - 297


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
290 30.11.2016 08.12.2016

Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod

IČO: 17644429

Kancelárske potreby

28,34
FA
291 01.12.2016 08.12.2016

Vladimír Bačík, J. Bottu 465/8, Nitr.  Rudno

IČO: 40423930

Zhotovenie zábradlia na javisku v KD, uzamykateľnej skrinky, a zváranie brány na cintoráne vo Vrbanoch 620,- fa
292 01.12.2016 08.12.2016

FORK, s.r.o., Pribinpva 274/4, Martin

IČO: 44311061

Stolové kalendáre dvojtýždňové 1.070,40 fa
293 01.12.2016 14.12.2016

Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava

IČO: 35810734

Servisné služby + podpora - 11/2016 92,40 fa
294 02.12.2016 14.12.2016

RVC Nitra, F. Mojtu 18, Nitra

IČO: 34006656

3 ks Diár samosprávy 2017 19,95 fa
295 05.12.2016 14.12.2016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 35697270

Telefónne hovory - 12/2016 62,28 fa
296 05.12.2016 14.12.2016

PDP s.r.o., Nitr. Sučany č. 387

IČO: 36295981

Oprava oplotenia na ihrisku 2.023,56 fa
297 05.12.2016 14.12.2016

Disig, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

IČO: 35975946

Zaručená elektronická pečať 103,20 fa


Faktúry - rok 2016 od č. 282 - 289


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
282 14.11.2016 22.11.2016

BENET s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky

IČO: 36299219

Správa majetku obce - bytovky - 10/2016

129,60
FA
283 15.11.2016 22.11.2016

abix, s.r.o., Športová 26/23, Nitr. Rudno

IČO: 36360821

Kamcelárske potreby 129,68 fa
284 15.11.2016 22.11.2016

Kováčik Ivan - KOVIN, Uhlištná 255/13, Čereňany

IČO: 41851277

Pilčícke práce - nežiadúca vegetácia 605,25 fa
285 01.11.2016 22.11.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Záloha na odber el. energie - 11/2016 1.077,- fa
286 18.11.2016 08.12.2016

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava

IČO: 35683813

Stravné lístky 1.573,30 fa
287 22.11.2016 08.12.2016

Marek Byrtus, Lubenice 154, ČR

IČO: 87508486

Mikulášsky kostým 82,74 fa
288 29.11.2016 08.12.2016

3Wslovakia s.r.o., Na vinohrady 692/59, Bratislava

IČO: 36746045
Ročná licencia - virtuálny cintorín 138,- fa
289 30.11.2016 08.12.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Telefónne hovory - 11/2016 30,49 fa


Faktúry - rok 2016 od č. 274 - 281


FA číslo
Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
274 02.11.2016 10.11.2016

JUDr. Milan Sobota, Hlavná 659, Nitr. Rudno

IČO: 00622273

Poskytnutie právnych služieb

103,58
FA
275 07.11.2016 10.11.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO:35763469

Telefónne hovory - 11/2016 52,34 fa
276 07.11.2016 10.11.2016

Agrospol PPD, Diviaky nad Nitricou

IČO: 00201189

Vývoz odpadu - 10/2016 181,50 fa
277 07.11.2016 10.11.2016

Obec Diviaky nad Nitricou, OcÚ č. 167, Diviaky nad Nitricou

IČO: 00318060

Vývoz komunálneho odpadu - 10/2016 300,- fa
278 07.11.2016 10.11.2016

Vepos, s.r.o., Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Uloženie odpadu - 10/2016 1.568,92 fa
279 10.11.2016 22.11.2016

A.B.I.E.S. s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava

IČO: 35828501

Nákup 3 ks stromov - vŕba 76,- fa
280 10.11.2016 22.11.2016

Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice č. 193

IČO: 46179801

Plastové vrecia na PVC odpad 50,23 fa
281 10.11.2016 22.11.2016

EUROMONT - Radovan Grolmus, Vajanského 8, Prievidza

IČO: 40833135

Ozvučovacia technika do sály KD 2.035,50 fa


Faktúry - rok 2016 od č. 266 - 273


FA číslo
Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
266 19.10.2016 10.11.2016

Lackovičov servis s.r.o., Žnatínska 771/1

IČO: 50053531

Odber odpadovej vody z ČOV - kontrola

64,10
FA
267 19.10.2016
10.11.2016

Webpomoc s.r.o., Znievska 32, Bratislava

IČO: 46465375

Aktualizácia bezpečnostného projektu 49,-
fa
268 27.10.2016
10.11.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Telefónne hovory - 10/2016
30,49
fa
269 31.10.2016
10.11.2016

Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod 56

IČO: 17644429

Osvedčovacia kniha podpisov
16,-
fa
270 02.11.2016
10.11.2016

Datalan, a.s.,Galvaniho 17/A, Bratislava

IČO: 35810734

Servisné služby + podpora - 10/2016
92,40
fa
271 02.11.2016
10.11.2016

Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, Bratislava

IČO: 35697270

Telefónne hovory - 11/2016
62,41
fa
272 02.11.2016
10.11.2016

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Dodávka zemného plynu - 10/2016
597,-
fa
273 02.11.2016
10.11.2016

Zásah 7, s.r.o., Jesenského 33, Bojnice

IČO: 36321885

Ochrana majetku obce monitorovaním - 10/2016
21,61
fa


Faktúry - rok 2016 od č. 258 - 265


FA číslo
Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
258 07.10.2016 27.10.2016

Benet s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky

IČO: 36299219

Oprava termostatu v bytovom dome č. 666/A-3

54,54 FA
259 11.10.2016 27.10.2016

Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice č. 193

IČO: 46179801

Plastové vrecia - 9/2016 57,41 fa
260 11.10.2016 27.10.2016

Rehak Paving s.r.o., Dopravná 18, Topoľčany

IČO: 31419810

Úprava okolia kaplnky vo Vrbanoch 1.440,- fa
261 12.10.2016 27.10.2016

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačska cesta 3/A, Bratislava

IČO: 35709332

PZP na r. 2017 - hasičské vozidlo 200,12 fa
262 12.10.20156 27.10.2016

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačska cesta 3/A, Bratislava

IČO: 35709332
Poistenie majetku obce - bytové domy - 7.11.2016 - 6.5.2017
181,- fa
263 12.10.2016 27.10.2016

Obec Diviaky nad Nitricou č. 167

IČO: 00318060

Vývoz komunálneho odpadu 300,- fa
264 12.10.2016 27.10.2016

Ing. Zsolt Marczibál - CONECT, Kráľov Brod 56, 56

IČO: 17644429

Kancelárske potreby 21,14 fa
265 17.10.2016 27.10.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Zálohe el. energie - 10/2016 1.077,- fa


Faktúry - rok 2016 od č. 250 - 257


FA číslo
Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
250 07.10.2016 27.10.2016

StVS, a.s., Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica

IČO: 36644030

Zúčtovanie spotreby vody - cintorín DNV -25.6. - 29.9.2016

43,52 FA
251
07.10.2016 27.10.2016

StVS, a.s., Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica

IČO: 36644030

Zúčtovanie spotreby vody - cintorín Vrbany -25.6. - 29.9.2016 7,02 fa
252
07.10.2016 27.10.2016

StVS, a.s., Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica

IČO: 36644030
Zúčtovanie spotreby vody - obchod vo Vrbanoch -25.6. - 29.9.2016 8,42 fa
253
07.10.2016 27.10.2016

StVS, a.s., Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica

IČO: 36644030
Zúčtovanie spotreby vody - ihrisko - 25.6. - 29.9.2016 37,91 fa
254 07.10.2016 27.10.2016

StVS, a.s., Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica

IČO: 36644030
Zúčtovanie spotreby vody - materská škola - 25.6. - 29.9.2016 117,94 fa
255 07.10.2016 27.10.2016

StVS, a.s., Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica

IČO: 36644030
Zúčtovanie spotreby vody - základná škola - 25.6. - 29.9.2016 867,67 fa
256 07.10.2016 27.10.2016

Vepos, s.r.o., Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Spracovanie a uloženie odpadu - 9/2016 2.000,87 fa
257 10.10.2016 27.10.2016

Agrospol PPD Diviaky nad Nitricou

IČO: 00201189

Odvoz odpadu - 9/2016 318,- fa


Faktúry - rok 2016 od č. 242 - 249


 

FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
242 04.10.2016 21.10.2016

SPP, a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Dodávka zemného plynu - 10/2016

361,-
FA
243

 

05.10.2016

 

21.10.2016

WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, Trnava

IČO: 36743852
Predĺženie registrácie domény 14,75 fa
244 05.10.2016 21.10.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Telefónne hovory - 9/2016 31,72 fa
245 05.10.2016 21.10.2016

Benet, s.r.o., Nám. Snp 974/28, Nováky

IČO: 36299219

Správa majetku obce - bytovky - 9/2016 129,60 fa
246 05.10.2016 21.10.2016

BP-COM, s.r.o., Div. Nová Ves č. 569

IČO: 47402300

BOZP a ochrana pred požiarmi - 7.-9./2016 53,- fa
247 07.10.2016 21.10.2016

StVS, a.s., Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica

IČO: 36644030

Zúčtovanie spotreby vody - OcÚ + KD -25.6. - 29.9.2016 81,43 fa
248 07.10.2016 21.10.2016

StVS, a.s., Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica

IČO: 36644030
Zúčtovanie spotreby vody - kotolňa OcÚ -25.6. - 29.9.2016 7,02 fa
249 07.10.2016 21.10.2016

StVS, a.s., Partizánska cesta č. 5, B. Bystrica

IČO: 36644030
Zúčtovanie spotreby vody - klub dôchodcov -25.6. - 29.9.2016 279,40 fa


Faktúry - rok 2016 od č. 234 - 241


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
234 09.09.2016 07.10.2016

SPP, a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Dodávka zemného plynu - 9/2016

0,96 FA
235 28.08.2016 07.10.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Telefónne hovory od 22.8 - 21.9.2016 30,68 FA
236 30.09.2016 07.10.2016

Kinet s.r.o., Diviaky nad Nitr. č. 203

IČO: 36668940

Zdroj na PC + inštalácia 35,- FA
237 30.09.2016 21.10.2016

Datalan, a.s., Galvaniho 17, Bratislava

IČO: 35810734

Servisná sližba + podpora - 9/2016 92,40 FA
238 04.10.2016 21.10.2016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Btarislava

IČO: 35697270

Telefónne hovory - 9/2016 62,85 FA
239 03.10.2016 21.10.2016

Zásah 7, s.r.o., Jesenského 33, Bojnice

IČO: 36321885

Ochrana majetku obce monitorovaním - 9/2016 21,61 FA
240 03.10.2016 21.10.2016

Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice č. 193

IČO: 46179801

Plastové vrecia 61,- fa
241 03.10.2016 21.10.2016

HRIKO s.r.o., Záhradná ulica č. 1941-7, Prievidza

IČO: 36320064

Dodávka obecného informačného systému 1.498,25 fa


Faktúry - rok 2016 od č. 226 - 233


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
226 09.09.2016 09.09.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Záloha el. energire - 9/2016

1.077,- FA
227 12.09.2016 20.09.2016

PDP s.r.o., Nitr. Sučany č. 387

IČO: 36295981

Rekonštrukcia šatní a soc. zariadení v tribúne na ihrisku v Div. Novej Vsi 12.899,56 FA
228 09.09.2016 20.09.2016

Vepos, s.r.o., Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Spracovanie a uloženie odpadu - 8/2016 2.195,61 FA
229 12.09.2016 20.09.2016

Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou č. 167

IČO: 00318060

Vývoz komunálneho odpadu 300,- FA
230 12.09.2016 20.09.2016

Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou č. 167

IČO: 00318060
Vývoz stavebného odpadu 49,25 FA
231 13.09.2016 20.09.2016

Agrospol PPD Diviaky nad Nitricou

IČO: 00201189

Vývoz odpadu 210,- FA
232 20.09.2016 07.10.2016

Ivan Kováčik - KOVIN, Uhlištná 255, Čereňany

IČO: 41851277

Elektromontážne a polčícke práce 592,84 fa
233 23.09.2016 07.10.2016

ECOWA, a.s., Včelárska 1, prievidza

IČO: 35968346

Oprava automatického chodu čerpacej stanice - ČOV bytovky 372,- fa


Faktúry - rok 2016 od č. 218 - 225


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
218 05.09.2016 09.09.2016

Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava

IČO: 35810734

Servisné služby - podpora - 8/2016

92,40
FA
219 05.09.2016 09.09.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Telefónne hovory - 8/2016 70,36 FA
220 06.09.2016 09.09.2016

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Dodávka zemného plynu - 9/2016 116,- FA
221 06.09.2016 09.09.2016

Zásah 7, s.r.o., Jesenského 33, Bojnice

IČO: 36321885

Ochrana majetku obce monitorovaním - 8/2016 21,61 FA
222 06.09.2016 09.09.2016

Rehak Paving s.r.o., Dopravná 18, Topoľčany

IČO: 31419810

Osadenie dlažby a obrubníka vo Vrbanoch 1.792,76 FA
223 06.09.2016 09.09.2016

Rehak Paving s.r.o., Dopravná 18, Topoľčany

IČO: 31419810
Stavebné práce ,,Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 pri hornej autobusovej zastávke v obci Diviacka Nová Ves" 34.892,40 FA
224 07.09.2016 09.09.2016

Benet s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky

IČO: 36299219

Správa majetku obce - bytovky - 8/2016 129,60 FA
225 07.09.2016 09.09.2016

Ing. Gurin Milan - DEMOS, Pstruhárska 5, Handlová

IČO: 31053114

Rekonštrukcia a modernizácia kotolne MŠ v obi Diviacka Nová Ves 14.764,16 FA


Faktúry - rok 2016 od č. 210 - 217


 

FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
210 25.08.2016 08.09.2016

Ing. Hamáček Miroslav, Diviacka Nová Ves č. 348

DIČ: 1038104716

Vypracovanie znaleckého posudku č. 221/2016 - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku

100,-
FA
211 25.08.2016 08.09.2016

Pyrokomplet s.r.o., Diakovce č. 852

IČO: 36281280

Zásahový komplet, obuv, rukavice, kukla, halogénový reflektor pre DHZ Div. Nová Ves

1.501,75 FA
212 25.08.2016 08.09.2016

Dopravné projekty a inžiniering, s.r.o., J. Murgaša 157/6, Prievidza

IČO: 46845372

Vypracovanie projektu ,,Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 v Diviackej Novej Vsi pri hornej autobusovej zastávke 900,- FA
213 26.08.2016 08.09.2016

Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Telefónne služby - 8/2016 30,49 FA
214 31.08.2016 08.09.2016

Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Prievidua

IČO: 35709332

Poistanie majetku obce  4.Q/2016 284,- FA
215 31.08.2016 09.09.2016

Generali poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Prievidua

IČO: 35709332

Poistanie majetku obce  - elektronické zariadenie
364,14 FA
216 30.08.2016 09.09.2016

Ľuba Flimelová - Ľubica, Diviacka Nová Ves č. 213

IČO: 33655375

Materiálno-technické zariadenie pre Dobrovoľný hasičský zbor Div. Nová Ves 56,90 FA
217 02.09.2016 09.09.2016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 35697270

Telefónne hovory - 8/2016 62,28 FA


Faktúry - rok 2016 od č. 202 - 209


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
202 17.08.2016 08.09.2016

WebHouse, s.r.o., Paulínkska 20, Trnava

IČO: 36743852

Služba Hosting MAXIMUM od 2.9.2016 - 1.9.2017

79,06
FA
203 21.08.2016 08.09.2016

Dolňáci cimbalová muzika z.s., Modrá 170, Modrá, ČR

IČO: 22820230

Hudobná produkcia ,,Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny" 550,-

FA

204 22.08.2016 08.09.2016

Viera Puterová - FLÓRA, Bučany č. 313

IČO: 35405236

Hudobná produkcia ,,Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny" 580,- FA
205 22.8.2016 08.09.2016

Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel, Krížna 1, Bratislava

IČO: 30843847

Šermiarske predstavenie, hrnčiar a doprava ,,Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny" 1.120,- FA
206 22.08.2016 08.09.2016

Martin Baran - Múzeum na kolesách, Sibírska 6942/5, Prešov

IČO: 47143631

Výstava historických predmetov a zbraní ,,Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny" 300,- FA
207 23.08.2016 08.09.2016

HRIKO s.r.o., Zadná ulica 1941-7, Prievidza

IČO: 36320064

Dodávka reklamného apropagačného materiálu na ,,Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny" 400,- FA
208 25.08.2016 08.09.2016

EKOWA, a.s., Včelárska 1, Prievidza

IČO: 35968346

Oprava čerpacej stanice pre bytové bomy č. 666 ač. 667 829,20 FA
209 25.08.2016 08.09.2016

PDP s.r.o., Nitr. Sučany č. 387

IČO: 36295981

Havarijna situácia  na majetku obce - Tribúna TJ Družstevník Div. N. Ves 10.358,86 FA


Faktúry - rok 2016 od č. 194 - 201


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
194 10.08.2016 12.08.2016

Maecela Kavalková Faturová-FIRE system, Nižná Korňa č. 501, Korňa

IČO: 41827449

Materiálno technické vybavenie pre DHZO

338,04 FA
195 10.08.2016 12.08.2016

Radoslav Chalmoviansky KOROZ, Domovina 254/11, Zem. Kostoľany

IČO: 35387173

Bezpečnostné zábradlie na lávku a vybudovanie novej lávky pri hornej autobusovej zastávke v obci Diviacka Nová Ves 8.710,- FA
196 10.08.2016 12.08.2016

VAŠA Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava

IČO: 35683813

Stravné lístky 1.645,06 FA
197 10.08.2016 12.08.2016

Guľka Jaroslav, Diviacka Nová Ves č. 534

IČO: 41416601

Úprava webovej stránky, správa PC (4.-7./2016) 60,- FA
198 11.08.2016 12.08.2016

SSE, a.s., pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Záloha na odber el. energie - 8/2016 1.077,- FA
199 11.08.2016 12.08.2016

BENET s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky

IČO: 36299219

Správa majetku obce - bytovky 129,60 FA
200
11.08.2016 12.08.2016

Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou č. 167

IČO: 00318060

Vývoz komunálneho odpadu 300,- FA
201
11.08.2016 08.09.2016

abix, s.r.o., Športová 26/23, Nitr. Rudno

IČO: 36360821

Kancelárske potreby 156,26 FA


Faktúry - rok 2016 od č. 186 - 193


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
186 03.08.2016 11.08.2016

Manos Consulting, s.r.o., Južná 36, Nitra

IČO: 46041915

Vypracovanie žiadosti o poskyt. dotácie - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

360,- FA
187 04.08.2016 11.08.2016

Agrospol PPD Diviaky nad Nitricou

IČO: 00201189

Odvoz odpadu 174,- FA
188 04.08.2016 11.08.2016

Ján Meliško MeliTech,V. Benedikta 208/22, Prievidza

IČO: 50206648

Multifunkčné zariadenie Konica Minolta Bizhub 185 318,- FA
189 08.08.2016 11.08.2016

Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO:35763469

Telefónne hovory - 7/2016 35,76 FA
190 08.08.2016 11.08.2016

Vepos, s.r.o., Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Spracovanie a uloženie odpadu - 7/2016 1.516,68 FA
191 08.08.2016 11.08.2016

Manos Consulting, s.r.o., Južná 36, Nitra

IČO: 46041915

Zabezpečenie verejného obstarávania cez Vestník - Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci 720,- FA
192 09.08.2016 11.08.2016

Radoslav Chalmoviansky KOROZ, Domovina 254/11, Zem. Kostoľany

IČO: 35387173

Bilbord, plagátovacia plocha a bezpečnostné zábradlie pri hlavnej ceste v obci 3.155,- FA
193 09.08.2016 11.08.2016

Radoslav Chalmoviansky KOROZ, Domovina 254/11, Zem. Kostoľany

IČO: 35387173

IČO:

Bezpečnostné zábradlie na lávku a vybudovanie novej lávky v časti obce Vrbany 1.680,- FA


Faktúry - rok 2016 od č. 178 - 185


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
178 25.07.2016
28.07.2016

Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, Bratislava

IČO: 31348262

Predplatné časopisu - Účtovníctvo ROPO a obcí - 11/2016-10/2017

79,80 FA
179 26.07.2016 28.07.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Telefónne hovory - 22.6. - 21.07.2016 30,49 FA
180 27.07.2016 11.08.2016

Mgr. Ing. Katarína Šašková, Medvedzie 119, Tvrdošín

IČO: 42062098

Poskytnutie audítorských služieb 400,- FA
181 01.08.2016 11.08.2016

Stolárstvo u Šutinského s.r.o., Ml. budovateľov 227, Nitr. Rudno

IČO: 46418229

Parkové lavičky - 3 ks 540,- FA
182 02.08.2016 11.08.2016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 35697270

Telefónne služby - 8/2016 62,23 FA
183 02.08.2016 11.08.2016

Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava

IČO: 35810734

Servisná služba + podpora - 7/2016 92,40 FA
184 02.08.2016 11.08.2016

SPP,a.s., Mlynské nivy 44, Bratislava

IČO: 35815256

Odber zemného plynu - 8/2016 57,- FA
185 02.08.2016 11.08.2016

Zásah 7, s.r.o., Jesenského 33, Bojnice

IČO: 36321885

Ochrana majetku obce monitorovaním - 7/2016 21,61 FA


Faktúry - rok 2016 od č. 170 - 177


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
170 11.07.2016
20.07.2016

BENET s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky

IČO: 36299219
Správa majetku obce - bytovky - 6/2016
129,60
FA
171 11.07.2016 20.07.2016

VO SK, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

IČO: 45647291

Odmena za služby verejného obstarávania ,,Zníženie energetickej náročnostiobecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves" 2.160,- FA
172 14.07.2016 20.07.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35 763 469

Telefónne hovory - 6/2016 30,38 FA
173 14.07.2016 20.07.2016 Stredoslovenská energetika, a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
IČO: 36 403 008
Záloha el. energie - 7/2016 1.077,- FA
174 15.07.2016 20.07.2016

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorskú pre práva k hudob. dielam, Rastislavova č. 3, Bratislava

IČO: 00178454

Ročný poplatok - autorská odmena - rozhlas + rádio 32,40 FA
175 15.07.2016 20.07.2016

Vepos, s.r.o., Nám.SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Spracovaniem a uloženie odpadu - 6/2016 1.531,17 FA
176 18.07.2016 20.07.2016

Jozef Šimora PCHE-montáže, Kostolná Ve č. 173

IČO: 34636013

Pripojovací plynovod STL D32 pre MŠ v Diviackej Novej Vsi 2.117,52 FA
177 18.07.2016 20.07.2016

B a B, s.r.o., Okružná 99, Nitr. Rudno

IČO: 31607004

Materiál na výrobu kovovej opory pre okrasné stromčeky v obci 127,20 FA


Faktúry - rok 2016 od č. 162 - 169


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
162 06.07.2016
20.07.2016

BP - COM, s.r.o., Diviacka Nová Ves č. 569

IČO: 47402300
Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi - 4.-7./2016
53,-
FA
163 06.07.2016 20.07.2016

SunSoft plus, s.r.o., Hviezdoslavovo nám. č. 1688/15, Dolný Kubín

IČO: 31590128

Aktualizačná verzia programu DnPAM 120,- FA
164 08.07.2016 20.07.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica

IČO: 36644030
Spotreba vody od 29.9.2015 - 27.6.2016 - klub dôchodcov
1,40 FA
165 08.07.2016 20.07.2016

Obec Diviacka Nová Ves, č. 167

IČO: 00318060

Vývoz komunálneho odpadu 300,- FA
166 08.07.2016 20.07.2016

Obec Diviacka Nová Ves, č. 167

IČO: 00318060
Vývoz plastového odpadu 100,- FA
167 08.07.2016 20.07.2016

Obec Diviacka Nová Ves, č. 167

IČO: 00318060
Vývoz skla 66,- FA
168 11.07.2016 20.07.2016

Poradca podnikateľa, s.r.o., M. Rázusa č. 23/A, Žilina

IČO: 31592503

Ročný prístup - Verejná správa SR 84,- FA
169 11.07.2016 20.07.2016

Agrospol PPD Diviaky nad Nitricou

IČO: 00201189

Vývoz veľkoobjemových kontajnerov 90,- FA


Faktúry - rok 2016 od č. 154 - 161


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
154 01.07.2016
20.07.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica

IČO: 36644030
Spotreba vody od 30.3. - 24.6.2016 - ihrisko 37,91
FA
155 01.07.2016 20.07.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica

IČO: 36644030
Spotreba vody od 30.3. - 24.6.2016 - kotolňa OcÚ
11,23 FA
156 01.07.2016 20.07.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica

IČO: 36644030
Spotreba vody od 30.3. - 24.6.2016 - OcÚ + KD
61,78 FA
157 01.07.2016 20.07.2016

Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava

IČO: 35810734

Servisné služby + podpora ,,ON-Site" - 6/2016 92,40 FA
158 04.07.2016 20.07.2016

Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 356 97 270

Telefónne hovory - 6/2016 62,61 FA
159 04.07.2016 20.07.2016

Zásah 7, s.r.o., Jesenského 33, Bojnice

IČO: 36321885

Ochrana majetku obce monitorovaním - 6/2016 21,61 FA
160 04.07.2016 20.07.2016

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Dodávka zemného plynu - 7/2016 57,- FA
161 06.07.2016 20.07.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35 763 469

Telefónne hovory - 6/2016 50,47 FA


Faktúry - rok 2016 od č. 146 - 153


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
146 22.06.2016
28.06.2016

Kováčik, s.r.o., Livina č. 41

IČO: 34108629

Kontrola, oprava a predaj hasiacich prístrojov a hydrantov

- bytové domy

269,04 FA
147 29.06.2016 01.07.2016

Solar PK s.r.o., Div. Nová Ves č. 354

IČO: 45922403

Výkopové práce strojom ,,Pripojovací plynovod STL D32 pre materskú školu v Div. Novej Vsi" 80,- FA
148 29.06.2016 01.07.2016

LACKOVIČOV SERVIS, s.r.o., Žnatínska 771/1, Čereňany

IČO: 50053531

Odber vzorky odpadových vôd z ČOV pri bytovvých domoch 64,10 FA
149 01.07.2016 01.07.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica

IČO: 36644030

Spotreba vody od 30.3. - 24.6.2016 - cintorín DNV 30,89 FA
150 01.07.2016 01.07.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica

IČO: 36644030
Spotreba vody od 30.3. - 24.6.2016 - cintorín vo Vrbanoch
4,21 FA
151 01.07.2016 01.07.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica

IČO: 36644030
Spotreba vody od 30.3. - 24.6.2016 - obchod vo Vrbanoch
7,02
FA
152 01.07.2016 01.07.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica

IČO: 36644030
Spotreba vody od 30.3. - 24.6.2016 - základná škola
825,55
FA
153 01.07.2016 01.07.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica

IČO: 36644030
Spotreba vody od 30.3. - 24.6.2016 - materská škola
84,24
FA


Faktúry - rok 2016 od č. 138 - 145


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
138 08.06.2016
22.06.2016

abix, s.r.o., Športová 26/23, Nitr. Rudno

IČO:36360821

Kancelárske potreby
91,20 FA
139 10.06.2016 22.06.2016

Benet s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky

IČO: 36299219

Správa majetku obce - bytovky - 5/2016

129,60 FA
140 10.06.2016 22.06.2016

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava

IČO: 35709332

Poistenie majetku obce od 1.7.2016 - 30.9.2016 284,- FA
141 13.06.2016 22.06.2016

abix, s.r.o., Športová 26/23, Nitr. Rudno

IČO:36360821

Kancelárske potreby 34,01 FA
142 13.06.2016 22.06.2016

Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou č. 167

IČO: 00316060

Vývoz komunálneho odpadu, skla a plastov 466,- FA
143 15.06.2016 22.06.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Záloha za odber elektricej energie - 5/2016 1.077,- FA
144 17.06.2016 28.06.2016

Mgr. Ing. Katarína Šašková, Medvedzie 119, Tvrdošín

IČO: 42062098

Overenie ročnej účtovnej závierky a výročnej správy za obdobie roka 2015 - Obec Diviacka Nová Ves 700,- FA
145 20.06.2016 28.06.2016

Marián Ďurina DERKO Prievidza, Hasičská 3, Prievidza

IČO: 41053214

Kontrola a čistenie kominových telies v bytových domoch 120,- FA


Faktúry - rok 2016 od č. 130 - 137


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
130
03.06.2016
03.06.2016

Forplast Systems s.r.o., Lorencova 3791, Zlín, ČR

IČO: 29268915

Vitrína - úradná tabuľa obce
737,25 FA
131
03.06.2016 03.06.2016

Forplast Systems s.r.o., Lorencova 3791, Zlín, ČR

IČO: 29268915

Vitrína - odchody autobusov

313,27 FA
132
03.06.2016 03.06.2016

Forplast Systems s.r.o., Lorencova 3791, Zlín, ČR

IČO: 29268915

Vitrína - úradná tabuľa obce 737,25 FA
133
06.06.2016 06.06.2016

Agrospol PPD Diviaky nad Nitricou

IČO: 00201189

Odvoz odpadu - 5/2016 70,50 FA
134
06.06.2016 06.06.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35 763 469

Telefónne hovory - 5/2016 48,05 FA
135
06.06.2016 21.06.2016

Manos Consulting, s.r.o., Južná 36, Nitra

IČO: 46041915

Vypracovanie žiadosti o NFP ,,Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu" 1.500,- FA
136
06.06.2016 22.06.2016

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava

IČO: 00178454

Autorská odmena za tanečnú zábavu dňa 20.5.2016 (Electric) 19,20 FA
137
06.06.2016 22.06.2016

AM-studio, s.r.o., Továrnická 2104/19, Topoľčany

IČO: 46549943

Vypracovanie projektu ,,Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves" 1.164,- FA


Faktúry - rok 2016 od č. 122 - 129


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
122
17.05.2016
03.06.2016

Bins, s.r.o., Vašinova 61, Nitra

IČO: 45510393

Nákup 25 ks 120 l plastových nádob
495,- FA
123
27.05.2016 03.06.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469
Telefónne hovory - 4.-5./2016
30,55 FA
124
01.06.2016 03.06.2016

Zásah 7, s.r.o., Jesenského 33, Bojnice

IČO: 36321885
Ochrana majetku obce monitorovaním - 5/2016
21,60 FA
125
02.06.2016 03.06.2016

Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava

IČO: 35810734
Servisné služby - 5/2016 92,40 FA
126
02.05.2016 03.06.2016

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Dodávka zemného plynu - 6/2016 62,- FA
127
03.05.2016 03.06.2016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 35697270
Telefónne hovory - 6/2016 62,41 FA
128
03.05.2016 03.06.2016

Technické služby Žiar nad Hronom, A. Dubčeka 45, Žiar nad Hronom

IČO: 31609651

200 ks plastových sedačiek na tribúnu 288,- FA
129
03.06.2016 03.06.2016

Vepos s.r.o., Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Spracovanie a uloženie odpadu 1.255,51 FA


Faktúry - rok 2016 od č. 114 - 121


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
114
10.05.2016
03.06.2016

Milan Kováč, Div. Nová Ves č. 358

IČO: 37462067

Oprava odvodňovacieho žľabu
926,25 FA
115
12.05.2016 03.06.2016

Benet s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky

IČO: 36299219

Správa majetku obce - bytovky - 4/2016 129,60 FA
116
12.05.2016 03.06.2016

Ivan kováčik - KOVIN, Uhlištná 255/16, Čereňany

IČO: 41851277
Oprava obecného rozhlasu montážnou plošinou 254,25 FA
117
12.05.2016 03.06.2016

Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou č. 167

IČO: 00318060
Vývoz komunál. odpadu a plastov 400,- FA
118
13.05.2016 03.06.2016

Agrospol PPD Diviaky nad Nitricou

IČO: 00201189

Odvoz odpadu - 4/2016 166,50 FA
119
01.05.2016 03.06.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008
Záloha el. energie - 5/2016 1.077,- FA
120
16.05.2016 03.06.2016

JUDr.  Milan Sobota,Hlavná 659, Nitr. Rudno

IČO: 00622273

Poskytnutie právnych služieb - 4/2016 264,92 FA
121
18.05.2016 03.06.2016

Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, B. Bystrica

IČO: 17058520

Vypracovanie potvrdenia k projektu ,,Zdodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves" 35,- FA


Faktúry - rok 2016 od č. 106 - 113


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
106
29.04.2016
02.06.2016

abix, s.r.o., Športová 26/23, Nitr. Rudno

IČO: 36360821

Kancelárske potreby
21,41
FA
107
03.05.2016 02.06.2016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 35697270

Telefónne hovory
62,27
FA
108
03.05.2016 02.06.2016

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256
Odber plynu - 5/2016
144,-
FA
109
03.05.2016 02.06.2016

Zásah 7, s.r.o., Jesenského 33, Bojnice

IČO: 36321885
Ochrana majetku obce monitorovaním - 4/2016
21,61
FA
110
02.05.2016 02.06.2016

Vaša Slovensko, s.r.o., Račianske mýto 1/B, Bratislava

IČO: 35683813

Stravné lístky
1.645,06
FA
111
05.05.2016 03.06.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469
Telefónne hovory - 4/2016
47,18
FA
112
05.05.2016 03.06.2016

Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava

IČO: 35810734

Servisné služby - 4/2016
92,40
FA
113
05.05.2016 03.06.2016

Vepos, s.r.o., Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Spracovanie a uloženie odpadu - 4/2016
1.494,41
FA


Faktúry - rok 2016 od č. 98 - 105


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
98
20.04.2016
20.05.2016

Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, B. Bystrica

IČO: 17058520

Potvrdrnir Natura 2000 pre projekt -,,zateplenie OcÚ + KD"
35,-
FA
99
21.04.2016
20.05.2016

Miral Slovakia, s.r.o., č. 586, Diviacka Nová Ves

IČO: 36330876

Transportný betón s výkladkou na stavbe
158,40
FA
100
22.04.2016
20.05.2016

TOVI s.r.o., Bojná č. 329

IČO: 36221724
Vypracovanie projektovej dokumentácie - zatelpenie OcÚ + KD
4.000,-
FA
101
26.04.2016
20.05.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35 763 469
Telefónne ovory 22.03. - 21.04.2016
30,60
FA
102
26.04.2016
20.05.2016

abix, s.r.o., Športová 26/23, Nitr. Rudno

IČO: 36360821

Kancelárske potreby
49,21
FA
103
26.04.2016
20.05.2016

abix, s.r.o., Športová 26/23, Nitr. Rudno

IČO: 36360821
Kancelárske potreby 93,60
FA
104
26.04.2016
20.05.2016

abix, s.r.o., Športová 26/23, Nitr. Rudno

IČO: 36360821
Kancelárske potreby 46,76
FA
105
27.04.2016
20.05.2016

Milan Kováč, Vrbany č. 358, Div. Nová Ves

IČO: 37462067

Vybudovanie odvodňovacieho rigolu
954,43
FA


Faktúry - rok 2016 od č. 90 - 97


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
90
08.04.2016 22.04.2016

Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava

IČO: 17310598

Odmena výkonným umelcom - prevádzka verejným rozhlasom - r. 2016 38,50 FA
91
08.04.2016 22.04.2016

Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitr. č. 167

IČO: 00318060

Vývoz komunálneho odpadu - 3/2016 300,- FA
92
08.04.2016 22.04.2016

Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitr. č. 167

IČO: 00318060
Vývoz plastového odpadu - 3/2016 100,- FA
93
08.04.2016 22.04.2019

Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitr. č. 167

IČO: 00318060
Vývos skla - 3/2016 66,- FA
94
11.04.2016 20.05.2016

Lackovič Servis s.r.o., Žnatínska 771/1, Čereňany

IČO: 50053531

Servis ČOV pri bytovej výstavbe 64,10 FA
95
11.04.2016 20.05.2016

VO SK, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

IČO: 45647291

Služby verejného obstarávania - zateplenie OcÚ + KD 1.440,- FA
96
01.04.2016 20.05.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591//4B, Žilina

IČO: 36403008

Záloha za el. energiu - 4/2016 1.077,- FA
97
18.04.2016 20.05.2016

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava

IČO: 35709332

Poistenie majetku obce od 7.5. - 6.11.2016 - bytové domy 181,- FA


Faktúry - rok 2016 od č. 82 - 89


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
82
07.04.2016 22.04.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36664030

Odbe vody od 22.12.2015 - 29.03.2016 - Ocú+KD 53,35 FA
83
07.04.2016 22.04.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36664030
Odbe vody od 22.12.2015 - 29.03.2016 - ihrisko
15,44 FA
84
07.04.2016 22.04.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36664030
Odbe vody od 22.12.2015 - 29.03.2016 - obchod vo Vrbanoch
7,02 FA
85
07.04.2016 22.04.2019

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36664030
Odbe vody od 22.12.2015 - 29.03.2016 - cintorín DNV
2,81 FA
86
07.04.2016 22.04.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36664030
Odbe vody od 22.12.2015 - 29.03.2016 - cintorín Vrbany
0 FA
87
07.04.2016 22.04.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36664030
Odbe vody od 22.12.2015 - 29.03.2016 - kotolňa OcÚ
1,40 FA
88
07.04.2016 22.04.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36664030
Odbe vody od 22.12.2015 - 29.03.2016 - MŠ
144,61 FA
89
07.04.2016 22.04.2016

StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36664030
Odbe vody od 22.12.2015 - 29.03.2016 - ZŠ
939,28 FA


Faktúry - rok 2016 od č. 74 - 81


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
74
04.04.2016 22.04.2016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 35697270

Služby mobilnej siete - 4/2016 62,47 FA
75
04.04.2016 22.04.2016

Benet, s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky

IČO: 36299219

Správa majetku obce - bytovky - 3/2016 129,60 FA
76
04.04.2016 22.04.2016

Datalan, a.s., Galvaniho 17, Bratislava

IČO: 35810734

Servisné služby - 3/2016 92,40 FA
77
04.04.2016 22.04.2019

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Obder zemného plynu - 4/2016 - OcÚ, KD, TJ 375,- FA
78 04.04..2016 22.04.2016

Vepos, s.r.o., Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Uloženie odpadu - 3/2016 1.763,54 FA
79 05.04.2016 22.04.2016

BP-COM, s.r.o., Div. Nová Ves č. 569

IČO: 47402300

Služby v oblasti BOZP - 3/2016 53,- FA
80
06.04.2016 22.04.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Služby pevnej siete - 3/2016 50,75 FA
81
06.04.2016 22.04.2016

Agrospol PPD Diviaky nad Nitricou

IČO: 00201189

Odvoz odpadu - 3/2016 78,- FA


Faktúry - rok 2016 od č. 66 - 73


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
66 21.03.2016 06.04.2016

Delphia Trenčín, s.r.o., Rybárska 3, Trenčín

IČO: 47200341

Projektové energetické hodnotenie - obecný úrad v obci Diviacka Nová Ves
420,-
FA
67 21.03.2016 06.04.2016

Delphia, s.r.o., Búdková cesta 3, Bratislava

IČO: 44505736

Vypracovanie energetického auditu - obecný úrad v obci Diviacka Nová Ves 1.800,- FA
68 23.03.2016 22.04.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Služby pevnej siete - 2/2016 43,33 FA
69 29.03.2016 22.04.2019

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469
Služby mobilnej siete - 3/2016 33,19 FA
70 29.03.2016 22.04.2016

EMILKO - Miloš Kovačovic, Bzince pos Javorinou 439

IČO: 17667984

2 ks reproduktorov na miestny rozhlas 96,- FA
71 30.03.2016 22.04.2016

Guľka Jaroslav, Div. Nová Ves č. 534

IČO: 41416601

Úprava webového sídla obce (uzatvorenie roka 2015) 180,- FA
72 01.04.2016 22.04.2016

Zásah 7, s.r.o., Jesenského 33, Bojnice

IČO: 36321885

Ochrana majetku obce monitorovaním 21,61 FA
73 04.04.2016 22.04.2016

Jozef Zaťovič ANGEL, Čerešňová 52/2, Nováky

IČO: 30428751

Pranie obrusov 7,43 FA


Faktúry - rok 2016 od č. 58 - 65


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
58 03.03.2016 18.03.2016

Zásah 7, s.r.o., Jesenského 33, Bojnice

IČO: 36321885

Ochrana majetku obce monitorovaním
21,61
FA
59 07.03.2016 18.03.2016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 35697270

Služby mobilnej siete - 2/2016 63,28 FA
60 09.03.2016 18.03.2016

Vepos, s.r.o., Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31600374

Uloženie odpadu - 2/2016 1.096,48 FA
61 11.03.2016 18.03.2016

Košovská stavebná spoločnosť, s.r.o., ul. Víťazstva 791/41, Koš

IČO: 36332526

Odvoz stavebného odpadu - 2/2016 25,20 FA
62 11.03.2016 18.03.2016

Benet s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky

IČO: 36299219

Správa majetku obce - bytovky - 2/2016 129,60 FA
63 14.03.2016 06.04.2016

Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava

IČO: 35709332

Poistenie majetku obce - 1.4. - 30.6.2016 284,- FA
64 15.03.2016 06.04.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Odber el. energie - 3/2016 1.077,- FA
65 21.03.2016 06.04.2016

Petit Press, a.s. Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

Inzercia v týždenníku - výberové konanie (riaditeľ ZŠs MŠ Diviacka Nová Ves) 52,80 FA


Faktúry - rok 2016 od č. 50 - 57


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
50 16.02.2016 18.03.2016

abix, s.r.o., Športová 26/23, Nitr. Rudno

IČO: 36360821

Kancelárske potreby
22,32
FA
51 29.02.2016 18.03.2016

G.G. SOFT, Nábrežná 4, Prievidza

IČO: 14197561

Inštalácia SW, uzávierka 65,54 FA
52 29.02.2016 18.03.2016

Lipoprint, s.r.o., Poľná 53, Prievidza

IČO: 47607963

Obecné noviny za rok 2015 633,60 FA
53 01.03.2016 18.03.2016

RVC Nitra, Farská 7, Nitra

IČO: 34006656

Publikácia - Účtovné súvzťažnosti 28,50 FA
54 02.03.2016 18.03.2016

Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava

IČO: 35810734

Servisné služby - 2/2016 38,40 FA
55 03.03.2106 18.03.2016

abix, s.r.o., Športová 26/23, Nitr. Rudno

IČO: 36360821

Kancelárske potreby 12,66 FA
56 03.03.2016 18.03.2016

Marián Richter Viktória Hámor com., Šugovská dolina 540/10, Medzev

IČO: 48193143

Struna do kosačky 91,20 FA
57 03.03.2016 18.03.2016

Spp, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Odber plynu - 3/2016 684,- FA


Faktúry - rok 2016 od č. 42 - 49


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
42 17.02.2016 17.03.2016

SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Vyúčtovanie plynu - 1/2016
811,04
FA
43 18.02.2016 18.03.2016

Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, Bratislava

IČO: 47232480

Koncesionársky poplatok na rok 2016 224,11 FA
44 18.02.2016 18.03.2016

Obec Diviaky nad Nitricou č. 167, Diviaky nad Nitricou

IČO: 00318060

Vývoz plastov 1/2016 100,- FA
45 22.02.2016 18.03.2016

Peter Dadík DAP, Div. Nová Ves č. 267

IČO: 33976431

Výroby nábytku do zasadačky KD a blakón 1.874,40 FA
46 22.02.2016 18.03.2016

Mgr. Miroslava Žilková, J. Kráľa 682/13, Divín

IČO: 41812506

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 590,- FA
47 23.02.2016 18.03.2016

Jozef Zaťovič ANGEL, Čerešňová 52/2, Nováky

IČO: 30428751

Pranie obrusov 16,13 FA
48 26.02.206 18.03.2016

Slovak Telakom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Služby mobilnej siete - 2/2016 30,49 FA
49 26.02.2016 18.03.2016

abix, s.r.o., Športová 26/23, Nitr. Rudno

IČO: 36360821

Kancelársky papier 52,80 FA


Faktúry - rok 2016 od č. 34 - 41


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
34 08.02.2016 29.02.2016

BENET s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky

IČO: 36299219

Správa majetku obce - bytovky - 1/2016
129,60
FA
35 12.02.2016 29.02.2016

STS stavebno-obchodná spoločnosť, a.s., Záhradnícka 3, Prievidza

IČO: 36328545

Úprava povrchov vestibulu a zasadačky KD -  práce naviac č. 1 2.096,71 FA
36 12.02.2016 29.02.2016

ZMO HN, V. Clementisa 52 Prievidza

IČO: 31924794

Členský príspevok na rok 2016 349,05 FA
37 12.02.2016 29.02.2016

Obec Diviaky nad Niitricou, Diviaky nad. Nitricou č. 167

IČO: 00318060

Vývoz komunálneho odpadu - 1/2016 300,- FA
38 12.02.2016 29.02.2016

Mountfield SK, s.r.o., Červenej armádyy 1, Martin

IČO: 36377147

Detský nábytok do materského centra v KD 288,- FA
39 03.02.2016 15.03.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Odber elektrickej energie - 1/2016 1.077,- FA
40 15.02.2016 15.03.2016

JUDr. Milan Sobota, Hlavná 659, Nitr. Rudno

IČO: 00622273

Právne služby - 1/2016 114,40 FA
41 16.02.2016 15.03.2016

Geodézia LMOD, s.r.o., Mišíka 26, Prievidza

IČO: 47324317

Geometrický plán na tameranie pozemkov p.č. 390/51, 390/54 a stavby p. č. 390/53 210,- FA


Faktúry - rok 2016 od č. 18 - 33


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
26 01.02.2016 29.02.2016

Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava

IČO: 35810734

Servisné služby - 1/2016
38,40
FA
27 02.02.2016 29.02.2016

Vepos, s.r.o., Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Odvoz odpadu - 1/2016 1.093,94 FA
28 02.02.2016 29.02.2016

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Odber zemného plynu - 2/2016 726,- FA
29 03.02.2016 29.02.2016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 356 97 270

Služby mobilnej siete - 2/2016 71,53 FA
30 03.02.2016 29.02.2016

Zásah 7, s.r.o., Jesenského 33, Bojnice

IČO: 36321885

Ochrana majetku obce monitorovaním - 1/2016 21,61 FA
31 03.02.2016 29.02.2016

STS stavebno-obchodná spoločnosť s.r.o., Záhradnícka 3, Prievidza

IČO: 36328545

Úprava povrchov vestibulu a zasadačky KD 10.177,54 FA
32 03.02.2016 29.02.2016

MANOS COLSULTING, s.r.o., Južná 36, Nitra

IČO: 46041915

Vypracovanie a odovzdanie záverečnej žiadosti po platbu pre projekt ,,Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Diviacka Nová Ves" 2.385,- FA
33 08.02.2016 29.02.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Služby pevnej siete - 1/2016 44,10 FA


Faktúry - rok 2016od č. 17 - 25


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
17 28.01.2016 25.02.2016

ESET, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava

IČO: 31333532

ESET Smart Security - 2 ročná licencia pre 4 PC
100,70
FA
18 29.01.2016 25.02.2016

SOŠ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza

IČO: 00158577

Poistenie traktora za obdobie 1.1. - 31.12.2016 14,84 FA
19 28.01.2016 25.02.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008

Vyúčtovanie dodávky el. energie - rok 2015 - OcÚ 420,92 FA
20 28.01.2016 25.02.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008
Vyúčtovanie dodávky el. energie - rok 2015 - verejné osvetlenie
671,46 FA
21 28.01.2016 28.01.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008
Vyúčtovanie dodávky el. energie - rok 2015 - verejné osvetleniie
15,02 FA
22 28.01.2016 25.02.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008
Vyúčtovanie dodávky el. energie - rok 2015 - ihrisko
19,35 FA
23 28.01.2016 25.02.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008
Vyúčtovanie dodávky el. energie - rok 2015 - tribúna (ihrisko) 181,11 FA
24 28.01.2016 25.02.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008
Vyúčtovanie dodávky el. energie - rok 2015 - dom smútku
54,72 FA
25 28.01.2016 25.02.2016

SSE, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

IČO: 36403008
Vyúčtovanie dodávky el. energie - rok 2015 - klub dôchodcov - preplatok
80,24 FA


Faktúry - rok 2016od č. 9 - 16


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
9 20.01.2016 25.01.2016

CZ CZ Nitra, s.r.o., Zlatomoravecká 5, Nitra

IČO: 31419470

Servis kamerového systému
69,12
FA
10 22.01.2016 01.02.2016

abiX, s.r.o., Športová 26/23, Nitr. Rudno

IČO: 36360821

Kancelárske potreby 38,09 FA
11 22.01.2016 01.02.2016

ZMO HN, V.Clementisa 62, Prievidza

IČO: 31924794

Členský príspevok - Slovakiatour Bratislava 100,- FA
12 25.01.2016 01.02.2016

DLD, s.r.o., Veterná 2026/6, Ružomberok

IČO: 47512768

Zástava SR pre voľby do NR SR 15,- FA
13 26.01.2016 01.02.2016

SOÚ obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza

IČO: 00158577

Prenájom traktora - 1.5.2015 - 31.12.2016 250,- FA
14 26.01.2016 01.02.2016

Ivan Kováčik KOVIN, Uhlištná 255/13, Čereňany

IČO: 41851277

Elektromontážne práce  v zmysle dodacieho listu 355,75 FA
15 26.01.2016 01.02.2016

Slovak Telekom, a.s., Bahjkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Služby mobilnej siete - 1/2016 30,49 FA
16 27.01.2016 01.02.2016

Poradca s.r.o., Pri celulózke 40, Žilina

IČO: 36371271

Zákon - Odvody poistného od 1.1.2016 7,44 fa


Faktúry - rok 2016od č. 1 - 8


FA číslo Doručené Zverejnené Dodávateľ Premet Hodnota v €
Link
1 15.01.2016 25.01.2016

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Odber plynu - 1/2016
749,-
FA
2 18.01.2016 25.01.2016

ASCO-NÁBYTOK, s.r.o., Cesta na Senec 2B, Bratislava

IČO: 35909790

Stoličky do zasadačky KD 540,- FA
3 18.01.2016 25.01.2016

Obec Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou č. 167

IČO: 00318060

Vývoz komunálneho odpadu - 1/2016 300,- FA
4 18.01.2016 25.01.2016

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256
Vyúčtovanie plynu za rok 2015 913,02 FA
5 19.01.2016 25.01.2016

abix, s.r.o., Športová 26/23, Nitr. Rudno

IČO: 36360821

Kancelárske potreby 49,75 FA
6 20.01.2016 25.01.2016

Jozef Zaťovič ANGEL, Čerešňová 52/2, Nováky

IČO: 30428751

Pranie obrusov 4,61 FA
7 20.01.2016 25.01.2016

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Vyjadrenie k existencii telekomunikačnej siete pre Zberný dvor Diviacka Nová Ves 13,90 FA
8 20.01.2016 25.01.2016

Ing. Peter Šimrák - ATELIÉR INAK, Banícka 176/13, Prievidza

IČO: 37703196

Inžinierske služby - zabezpečenie právoplatného územného a stavebného povolenia pre Zberný dvor Diviacka Nová Ves 600,- FArozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara