Diviacka Nová Ves

Dychová hudba Novejsanka


vedúci


Ján Adamec

 

,,Stavanie májov" - máj 2008

máj 2008
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara