Diviacka Nová Ves

Aktuality


Oznam - vzdelávanie žiakov v júni 2020 v ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou


Oznam (zverejnené 25.5.2020)Správa o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja


Verejná vyhláška (zverejnená 15.5.2020)N Á V R H - Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2019


N Á V R H  - Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves  za rok 2019 (zverejnené 30.04.2020)Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - G. Križanová, DNV 46


Verejná vyhláška (zverejnená 14.5.2020)Verejná vyhláška - „Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviacka Nová Ves


Verejná vyhláška - začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obce „Návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Diviacka Nová Ves\"Úrad verejného zdravotníctva SR - aktuálne informácie o COVID 19 na Slovensku


Všetky informácie sú k dispozícii TU :

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250

 

Vyššie uvedený link treba skopírovaať do webového prehliadača.
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe


Zoznam mobilných telefónnych čísel odborov/oddelení epidemiológie RÚVZ v SRVÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY KONANÉ DŇA 29.02.2020


 

VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY KONANÉ DŇA 29.02.2020 v obci Diviacka Nová VesOznámenie sadzby výšky poplatku za vytriedeniekomunálnych odpadov na rok 2020


 

OznámenieRozhlasová relácia o obci Diviacka Nová Ves ,,Zvony nad krajinou


 

Rozhlasová relácia o živote v obci Diviacka Nová Ves  - Rádio Regina - 24.11.2019:

- vypočujte si reláciu ,,Zvony nad krajinou" 

rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara